Vytvořte fakturu

MYKOPESTA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MYKOPESTA
IČO 34103139
TIN 2020357823
DIČ SK2020357823
Datum vytvoření 21 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MYKOPESTA
Nová 329
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 664 692 €
Zisk -1 835 €
Kapitál 518 341 €
Vlastní kapitál 39 946 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265934233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 512,026
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 239,678
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 239,678
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 132,457
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 107,221
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,392
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 65,282
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 65,011
4. Zvířata (124) - /195/ 3
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 268
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 190,161
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 188,612
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,612
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,549
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,949
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,442
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,507
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,956
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,956
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 512,026
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,110
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,873
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,873
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,433
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63,999
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,566
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,835
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 451,647
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 298,783
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 297,981
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 417
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 385
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 144,123
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,270
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,270
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,838
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,296
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,575
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 144
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,741
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,741
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 22,269
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 22,269
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 664,794
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 664,692
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,223
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 594,552
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 49,800
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 966
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,151
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 662,739
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,758
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 390,315
D. Služby (účtová skupina 51) 23,331
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 171,097
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 120,058
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,781
4. Sociální náklady (527, 528) 9,258
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,385
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,475
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,475
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,569
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,809
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,953
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 234,171
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XII. Kurzové zisky (663) 102
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,010
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 136
2. Ostatní náklady (562A) 136
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 602
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 272
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -908
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,045
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,835
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34103139 TIN: 2020357823 DIČ: SK2020357823
 • Sídlo: MYKOPESTA, Nová 329, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 21 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Kocmunda Nova 329 Stupava 21.06.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Kocmunda 6 906 € (52%) Nova 329 Stupava
  Mária Kocmundová 6 374 € (48%) Nová 329 Stupava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.04.2000Nové obchodné meno:
   MYKOPESTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nová 329 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   pestovanie jedlých húb, výroba substrátu a predaj produkcie
   Noví spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Mária Kocmundová Nová 329 Stupava
   26.04.2000Zrušené obchodné meno:
   MYKOBAU, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nova 329 Stupava 900 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba stavebného materiálu-betónová zmes, prefabrikáty
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Jaroslav Kocúrik Jadrová 13 Bratislava
   Ján Svorad Poľná 19 Bratislava
   21.06.1994Nové obchodné meno:
   MYKOBAU, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nova 329 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom a strostredkovanie nehnuteľností
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba stavebného materiálu-betónová zmes, prefabrikáty
   Noví spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Jaroslav Kocúrik Jadrová 13 Bratislava
   Ján Svorad Poľná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava