Vytvořte fakturu

BITEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BITEC
IČO 34103252
TIN 2020363796
DIČ SK2020363796
Datum vytvoření 24 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BITEC
Lichnerova 72
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 87 312 €
Zisk 2 331 €
Kapitál 30 184 €
Vlastní kapitál 9 997 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245927777, +421245925135
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,266
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,439
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 860
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,925
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 34,266
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,329
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,695
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,331
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,937
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,010
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,187
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,129
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,986
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,388
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,684
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 740
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 87,312
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 329
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 86,983
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 83,649
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 329
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,857
C. Služby (účtová skupina 51) 33,829
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 43,911
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 667
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,663
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,297
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 172
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 172
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -172
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,491
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,160
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,331
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34103252 TIN: 2020363796 DIČ: SK2020363796
 • Sídlo: BITEC, Lichnerova 72, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 24 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Medvecký Mesačná 4306/12 Senec 903 01 24.06.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Medvecký 6 639 € (100%) Mesačná 4306/12 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.11.2008Nové sidlo:
   Lichnerova 72 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Medvecký Mesačná 4306/12 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medvecký Mesačná 4306/12 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.06.1994
   25.11.2008Zrušené sidlo:
   Kollárova 3 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad Vznik funkcie: 24.06.1994
   Ing. Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok Vznik funkcie: 24.06.1994
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad Vznik funkcie: 24.06.1994
   Ing. Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok Vznik funkcie: 24.06.1994
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ing. Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   10.10.1996Nové sidlo:
   Kollárova 3 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ing. Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok
   09.10.1996Zrušené sidlo:
   Chalupkova 18 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ivan Medvecký Do Braničného 7 Ružomberok
   24.06.1994Nové obchodné meno:
   BITEC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chalupkova 18 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software
   predaj hardware
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ivan Medvecký Do Braničného 7 Ružomberok