Vytvořte fakturu

COBRIAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COBRIAL
IČO 34103490
TIN 2020357603
DIČ SK2020357603
Datum vytvoření 28 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COBRIAL
Studienka 158
90875
Studienka
Financial information
Prodej a příjem 1 082 797 €
Zisk 6 884 €
Kapitál 2 930 314 €
Vlastní kapitál 797 387 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347723640, 0347724915
Fax(y) 0347723640
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,921,310
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,201
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,201
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,687
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,768
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,746
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,895,109
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -3,493
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 465
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ -3,958
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,577,160
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,577,160
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,577,160
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 321,442
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 226,625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94,817
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,921,310
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 825,356
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 333
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 811,500
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 811,500
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,884
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,095,954
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,935
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,935
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,063,972
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,026,317
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,026,317
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -44,212
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 69,774
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,754
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -17,661
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,047
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,082,797
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 102,953
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 976,335
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,509
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,071,214
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 105,496
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,738
D. Služby (účtová skupina 51) 813,707
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 125,221
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 88,900
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,764
4. Sociální náklady (527, 528) 4,557
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 873
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,549
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,549
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,630
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,583
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,347
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,875
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 566
2. Ostatní náklady (562A) 566
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,309
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,819
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,764
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34103490 TIN: 2020357603 DIČ: SK2020357603
 • Sídlo: COBRIAL, Studienka 158, 90875, Studienka
 • Datum vytvoření: 28 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alena Vícenová 158 Studienka 01.04.1997
  Miroslav Bartoš J. Kráľa 2763 Malacky 01.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alena Vícenová 3 319 € (50%) 158 Studienka
  Miroslav Bartoš 3 319 € (50%) J. Kráľa 2763 Malacky
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Konvalina B. Nemcovej 20 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   15.04.2002Nové sidlo:
   158 Studienka 908 75
   14.04.2002Zrušené sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Bartoš J. Kráľa 29 Malacky
   Alena Vícenová 158 Studienka
   Jozef Konvalina B. Nemcovej 20 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1997Nové sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Miroslav Bartoš J. Kráľa 2763 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   31.03.1997Zrušené sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   30.04.1996Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   29.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   28.06.1994Nové obchodné meno:
   COBRIAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   servisná a opravárenská činnosť motorových vozidiel
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby
   Noví spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky