Vytvořte fakturu

AB Rybničná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AB Rybničná
IČO 34104241
TIN 2020357790
DIČ SK2020357790
Datum vytvoření 11 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB Rybničná
Rybničná 40
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 741 605 €
Zisk 96 607 €
Kapitál 3 691 805 €
Vlastní kapitál 818 155 €
Kontaktní informace
Email rybnicna@rybnicna.sk
webové stránky http://www.administrativnabudova.sk;http://www.rybnicna.sk
Telefon(y) +421233595415
Mobile(y) +421915981905
Fax(y) 0233595418
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,507,860
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,292,292
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,272,774
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,563,445
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,692,170
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,829
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,330
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 19,518
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 5,311
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 5,809
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 8,398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 215,043
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,400
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,751
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 82,751
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,751
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 130,892
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,483
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 129,409
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 525
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 525
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,507,860
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 914,761
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,200,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 87,877
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,911
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,911
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -475,634
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 226,073
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -701,707
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,607
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,484,656
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 461,312
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 459,488
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 459,488
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,824
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,654,509
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 367,895
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 223,221
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,221
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,878
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,601
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,001
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,230
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,964
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 428
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 428
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 512
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 108,443
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 108,443
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 741,711
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 741,605
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 731,311
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,294
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 556,938
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114,574
D. Služby (účtová skupina 51) 208,003
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,434
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,597
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,698
4. Sociální náklady (527, 528) 139
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,913
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 164,294
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 164,294
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,244
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,476
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 184,667
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 408,734
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 106
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 106
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61,550
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 60,508
2. Ostatní náklady (562A) 60,508
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,042
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61,444
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 123,223
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,616
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,616
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 96,607
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34104241 TIN: 2020357790 DIČ: SK2020357790
 • Sídlo: AB Rybničná, Rybničná 40, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Peter Dyba Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 16.05.2002
  Ing. Milan Mikluš Majoránová 12 Bratislava 821 07 20.10.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  HERMETICA, s.r.o. 1 200 000 € (100%) Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   09.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Gaštanová 1868/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 13.11.2006
   30.09.2011Nové obchodné meno:
   AB Rybničná s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   29.09.2011Zrušené obchodné meno:
   IMCa, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   27.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Majoránová 12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.10.2010
   04.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Alexandra&Barbora s.r.o. Jánošíková 1571/11 Malacky 901 01
   Jana Prokopová Malacká 428 Rohožník 906 38
   08.07.2008Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   07.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   29.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Gaštanová 1868/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 13.11.2006
   28.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   18.07.2006Noví spoločníci:
   HERMETICA, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   Alexandra&Barbora s.r.o. Jánošíková 1571/11 Malacky 901 01
   17.07.2006Zrušeny spoločníci:
   EUROFINANCE, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   17.03.2005Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Noví spoločníci:
   EUROFINANCE, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   16.03.2005Zrušené sidlo:
   Slovenská 13 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   EUROFINANCE, a.s. Cementárska 15 Stupava 900 31
   26.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   25.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikuš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   22.06.2004Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a.s. Cementárska 15 Stupava 900 31
   Jana Prokopová Malacká 428 Rohožník 906 38
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   21.06.2004Zrušeny spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   09.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   organizovanie seminárov, kurzov a školení
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mikuš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   08.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomír Jakubec Šášovská 2 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.01.2004
   11.05.2004Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomír Jakubec Šášovská 2 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.01.2004
   10.05.2004Zrušeny spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a. s. IČO: 35 813 270 Cementárska 15 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   28.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Petr Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   27.09.2002Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a. s. IČO: 35 813 270 Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Petr Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   26.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená Skončenie funkcie: 16.05.2002
   13.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   12.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená Skončenie funkcie: 16.05.2002
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba ortopedických a protetických pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   03.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   11.07.1994Nové obchodné meno:
   IMCa, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slovenská 13 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a kancelárskym zariadením
   maloobchod mimo riadnej predajne - rozličný tovar
   prenájom strojov
   realitná agentúra v oblasti hnuteľného a nehnuteľného majetku
   nákup a predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku
   výskum a vývoj
   výroba, inštalácia a opravy mechanických strojov a prístrojov pre všeobecné účely vrátane poradenskej služby
   konečná úprava textílií - vrátane poradenstva
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti riadenia podnikov
   veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami priemyselného charakteru
   iný veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava