Vytvořte fakturu

A.R. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Obchodní název A.R.
IČO 34104267
TIN 2020360815
DIČ SK2020360815
Datum vytvoření 08 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.R.
Športová 608/4
90023
Viničné
Financial information
Prodej a příjem 88 094 €
Zisk -1 903 €
Kapitál 146 246 €
Vlastní kapitál -6 675 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336400405, +421336400406, +421336400407
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,634
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 121,625
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,493
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 703
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 746
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 136,634
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,578
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,160
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,138
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,903
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 145,212
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 158
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 144,132
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 137,479
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,453
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,200
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 922
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 88,094
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,994
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 57,000
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 88,934
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 24,713
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,157
C. Služby (účtová skupina 51) 3,761
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 58,115
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 188
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -840
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 57,363
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 104
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -943
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,903
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • IČO :34104267 TIN: 2020360815 DIČ: SK2020360815
 • Sídlo: A.R., Športová 608/4, 90023, Viničné
 • Datum vytvoření: 08 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ondrej Droba Nové Záhrady VI/14 Bratislava 821 05 21.03.1996
  Ing. Milan Gabčo Viničné 900 23 29.02.2000
  Ing. Milan Juhás Bernolákovo 900 27 21.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Gabčo 4 647 € (70%) Viničné 900 23
  Ing. Milan Juhás 1 992 € (30%) Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.05.2016Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gabčo Športová 608 Viničné 900 23
   Ing. Milan Juhás Jabloňová 1714/9 Bernolákovo 900 27
   14.08.2003Nové sidlo:
   Športová 608/4 Viničné 900 23
   29.02.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v poľnohospodárstve
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Gabčo Športová 608 Viničné
   21.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Juhás Jabloňová 1714/9 Bernolákovo 900 27
   Ing. Ondrej Droba Nové Záhrady VI/14 Bratislava 821 05
   08.07.1994Nové obchodné meno:
   A.R., spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti