Vytvořte fakturu

P.F.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P.F.A.
IČO 34105212
TIN 2020357680
DIČ SK2020357680
Datum vytvoření 27 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.F.A.
Záhradkárska 14
90055
Lozorno
Financial information
Prodej a příjem 3 015 707 €
Zisk -50 832 €
Kapitál 2 535 745 €
Vlastní kapitál 122 424 €
Kontaktní informace
Email pfa@stonline.sk
Telefon(y) 0265968692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,399,173
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,304,154
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,304,154
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 388,436
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 569,403
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 346,315
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,092,571
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 407,150
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,423
3. Výrobky (123) - /194/ 346,727
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 631,458
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 536,685
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,340
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 405,345
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 94,773
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,963
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 951
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,012
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,448
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,448
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,399,173
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,592
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 188,035
2. Ostatní fondy (427, 42X) 188,035
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -83,868
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 557,113
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -640,981
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,832
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,257,812
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 74,523
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,814
12. Odložený daňový závazek (481A) 66,709
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,149,986
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 478,780
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,653
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 452,127
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,620,321
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,995
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,039
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,851
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,303
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,303
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 69,769
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 34,882
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 34,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,015,707
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,893,245
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,100
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 61,988
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,891
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,483
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,093,723
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,014,660
D. Služby (účtová skupina 51) 266,831
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 560,532
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 399,530
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 137,302
4. Sociální náklady (527, 528) 23,700
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,891
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 229,348
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 229,348
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,409
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,052
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -78,016
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 690,842
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,258
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 2,258
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -80,268
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -29,436
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -29,436
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34105212 TIN: 2020357680 DIČ: SK2020357680
 • Sídlo: P.F.A., Záhradkárska 14, 90055, Lozorno
 • Datum vytvoření: 27 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alberto Rizzi Via A. Fusinieri 59 Schio Talianska republika 30.03.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  BRAGA HOLDING S.R.L. 15 103 € (91%) Miláno 201 22 Talianska republika
  Alfio Poli 1 494 € (9%) Casalmaggiore (CR) Taliansko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Alberto Rizzi Via A. Fusinieri 59 Schio Talianska republika Vznik funkcie: 30.03.2015
   14.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Korytár Čataj 126 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 29.06.2012
   28.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01
   23.01.2013Noví spoločníci:
   BRAGA HOLDING S.R.L. Via Larga 23 Miláno 201 22 Talianska republika
   22.01.2013Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Boulevard de la Foire 5 Luxembourg L 1528 Luxemburské veľkovojvodstvo
   10.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Korytár Čataj 126 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 29.06.2012
   09.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.08.1997
   17.09.2009Nové sidlo:
   Záhradkárska 14 Lozorno 900 55
   Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Boulevard de la Foire 5 Luxembourg L 1528 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.08.1997
   16.09.2009Zrušené sidlo:
   Píla Lozorno Lozorno 900 55
   Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04 Vznik funkcie: 12.08.1997
   12.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Guisepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   28.11.2002Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04 Vznik funkcie: 12.08.1997
   27.11.2002Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Guisepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PROFILI BRAGA SRL Via Formis 23 Casalmaggiore (CR) 260 41 Taliansko
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   12.08.1997Nové sidlo:
   Píla Lozorno Lozorno 900 55
   Nové predmety činnosti:
   leasing drevárskych strojov
   spracovanie dreva
   Noví spoločníci:
   PROFILI BRAGA SRL Via Formis 23 Casalmaggiore (CR) 260 41 Taliansko
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   11.08.1997Zrušené sidlo:
   PD Jablonové Jablonové 900 54
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba stolárskych výrobkov a drevených panelov
   Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   Giuseppe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR), Cap 260 41 Taliansko
   Alfredo Ferrari Via 1. Maggio n. 108 Menzzano Superiore (PR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   07.07.1995Noví spoločníci:
   Giuseppe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR), Cap 260 41 Taliansko
   06.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Adriano Francioli Via Piazza n. 20 Concamarise (VR) Taliansko
   Tigellio Pistori Via Del Bersagliere n. 11 Sanguinetto (VR) Taliansko
   Alfonso Santinato Via Bellevere n. 19 Bovolone (VR) Taliansko
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   P.F.A. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   PD Jablonové Jablonové 900 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   výroba stolárskych výrobkov a drevených panelov
   Noví spoločníci:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   Alfredo Ferrari Via 1. Maggio n. 108 Menzzano Superiore (PR) Taliansko
   Adriano Francioli Via Piazza n. 20 Concamarise (VR) Taliansko
   Tigellio Pistori Via Del Bersagliere n. 11 Sanguinetto (VR) Taliansko
   Alfonso Santinato Via Bellevere n. 19 Bovolone (VR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava