Vytvořte fakturu

KonekTel - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KonekTel
IČO 34105638
TIN 2020360804
DIČ SK2020360804
Datum vytvoření 26 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KonekTel
Vinohradnícka 79
90091
Limbach
Financial information
Prodej a příjem 1 160 807 €
Zisk 31 417 €
Kapitál 637 940 €
Vlastní kapitál 54 818 €
Kontaktní informace
Email office@konektel.sk
Telefon(y) 0336421368, 0336421369
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 935,773
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 64,373
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,373
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 59,986
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,387
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 862,609
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45,223
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 450
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 18,960
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,813
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 619,465
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 277,551
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,551
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 104,668
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 237,246
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 197,921
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,918
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 171,003
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,791
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 935,773
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,236
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,641
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,641
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 426
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 426
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 47,752
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 123,263
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -75,511
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,417
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 849,537
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,356
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,356
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 838,413
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 772,399
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 772,399
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,738
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,965
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,332
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,979
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,768
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,160,807
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,100,219
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,958
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 18,960
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,670
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,122,623
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 817,718
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,211
D. Služby (účtová skupina 51) 153,265
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 86,749
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,250
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,271
4. Sociální náklady (527, 528) 2,228
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,399
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,770
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,770
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 511
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,184
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,943
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,671
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 9,351
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 311
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,003
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,638
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,365
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,668
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,852
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,435
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,435
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,417
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34105638 TIN: 2020360804 DIČ: SK2020360804
 • Sídlo: KonekTel, Vinohradnícka 79, 90091, Limbach
 • Datum vytvoření: 26 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 26.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  George J. Grubr 4 981 € (75%) Philippi USA
  Karel F. Rybníček 1 660 € (25%) Shiloh Court 503 Shelby USA
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   05.05.2004Nové sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   04.05.2004Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 01
   11.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach Vznik funkcie: 26.07.1994
   10.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   George J. Grubr Wellington Heights Philippi USA
   Karel F. Rybníček Shiloh Court 503 Shelby USA
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   ConnecTel, Inc 503 North Carolina USA
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   10.10.1997Noví spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   09.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   26.07.1994Nové obchodné meno:
   KonekTel, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti komunikačnej techniky
   konzultačná a projekčná činnosť v oblasti komunikačnej techniky
   výroba doplnkových zariadení v oblasti komunikačnej techniky
   montáž, servis strojov a prístrojov
   poskytovanie služieb v oblasti telekomunikácií, mimo poskytovania služieb prostredníctvom telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   ConnecTel, Inc 503 North Carolina USA
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach