Vytvořte fakturu

S.N.TRANS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S.N.TRANS
IČO 34107673
TIN 2020363829
DIČ SK2020363829
Datum vytvoření 19 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.N.TRANS
Krškanská 1
94905
Nitra
Financial information
Prodej a příjem 51 579 €
Zisk -27 515 €
Kapitál 24 316 €
Vlastní kapitál 19 069 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 492
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 492
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 492
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,551
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,581
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,970
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,043
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,446
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 11,765
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,515
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,489
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,489
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,369
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 51,579
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 51,579
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 76,636
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 30,434
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,263
C. Služby (účtová skupina 51) 6,926
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,727
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,591
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 695
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -25,057
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,044
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,501
M. Úrokové náklady (562) 7
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,494
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,498
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,555
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,515
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34107673 TIN: 2020363829 DIČ: SK2020363829
 • Sídlo: S.N.TRANS, Krškanská 1, 94905, Nitra
 • Datum vytvoření: 19 Září 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.12.2001Nové sidlo:
   Krškanská 1 Nitra 949 05
   04.12.2001Zrušené sidlo:
   545 Kráľová pri Senci 925 24
   08.08.2001Noví spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   07.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   19.09.1994Nové obchodné meno:
   S.N.TRANS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   545 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   asanačný podnik
   Noví spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Árvay Mudrochova 10 Nitra
   Ing. Peter Valo Moyzesova 3 Bratislava