Vytvořte fakturu

APLITEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název APLITEC
IČO 34107835
TIN 2020357779
DIČ SK2020357779
Datum vytvoření 19 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APLITEC
Hlavná 553/155
90065
Záhorská Ves
Financial information
Prodej a příjem 2 177 392 €
Zisk 237 173 €
Kapitál 1 076 620 €
Vlastní kapitál 797 102 €
Kontaktní informace
Email info@aplitec.sk
Telefon(y) 0347780276
Fax(y) 0347780276
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,246,280
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 369,188
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 369,188
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,203
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 137,605
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 220,380
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 874,553
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,949
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,160
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 701,885
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 684,275
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 684,275
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,606
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 160,559
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,141
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 155,418
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,539
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,539
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,246,280
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,034,275
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,195
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,195
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 783,907
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 785,325
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,418
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 237,173
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 142,515
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,191
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,191
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 136,403
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 84,147
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,147
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,280
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,992
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,994
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,990
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,921
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,921
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 69,490
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 49
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 69,441
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,177,392
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 857,696
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,162,379
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 98,251
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59,066
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,866,519
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 646,246
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 495,890
D. Služby (účtová skupina 51) 315,554
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 282,023
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 204,981
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 69,509
4. Sociální náklady (527, 528) 7,533
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,083
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 79,085
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 79,085
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45,638
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 310,873
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 660,636
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,197
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 457
2. Ostatní náklady (562A) 457
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 112
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,628
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,165
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 304,708
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 67,535
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 67,535
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 237,173
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34107835 TIN: 2020357779 DIČ: SK2020357779
 • Sídlo: APLITEC, Hlavná 553/155, 90065, Záhorská Ves
 • Datum vytvoření: 19 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 19.05.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Soňa Freundová 1 500 € (12.5%) Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
  Peter Nerád 2 700 € (22.5%) Suchohrad 900 64
  Sebastian Zunhammer 7 800 € (65%) Traunreut 833 01 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   04.04.2007Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   03.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky 901 01
   30.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Štefánia Tomášková Suchohrad 285 Suchohrad 900 64
   24.08.2005Noví spoločníci:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky 901 01
   Štefánia Tomášková Suchohrad 285 Suchohrad 900 64
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   23.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   23.02.2004Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   22.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Ľubomír Petrík Kudlákova 5 Bratislava 841 01
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   05.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.01.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   13.11.2000Nové sidlo:
   Hlavná 553/155 Záhorská Ves 900 65
   Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Ľubomír Petrík Kudlákova 5 Bratislava 841 01
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2000Zrušené sidlo:
   Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Johann Schneblinger Siedenberg 10 Chieming 833 39 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.10.1995Noví spoločníci:
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Johann Schneblinger Siedenberg 10 Chieming 833 39 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   10.10.1995Zrušeny spoločníci:
   MAXMETAL s.r.o., IČO: 31 426 450 Pribinova 2266/44 Malacky
   Rainer Ullrich Niedere Str. 29 Annaburg 069 25 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent 833 01 NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Freund Pribinova 2266/44 Malacky
   19.09.1994Nové obchodné meno:
   APLITEC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť pre priemysel a služby
   konzultačno-poradenská činnosť
   navrhovanie a konštrukcia nástrojov, výrobkov a zariadení
   výroba, montáž a inštalácia zariadení vrátane servisných služieb
   výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení
   výroba oceľových konštrukcií
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v oblasti strojárstva
   prenájom motorových vozidiel a techniky
   Noví spoločníci:
   MAXMETAL s.r.o., IČO: 31 426 450 Pribinova 2266/44 Malacky
   Rainer Ullrich Niedere Str. 29 Annaburg 069 25 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent 833 01 NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Freund Pribinova 2266/44 Malacky