Vytvořte fakturu

RUSSLOV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RUSSLOV
IČO 34108262
TIN 2020660950
Datum vytvoření 27 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RUSSLOV
Komenského 6
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 13 560 €
Zisk -194 €
Kapitál 318 €
Vlastní kapitál -1 883 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903201067
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 324
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 324
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 324
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,082
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 205
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,732
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -194
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,406
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,406
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 46
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,880
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,560
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,560
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 13,154
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2
C. Služby (účtová skupina 51) 13,152
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 406
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 406
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 120
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 120
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -120
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 286
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -194
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4310736.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34108262 TIN: 2020660950
 • Sídlo: RUSSLOV, Komenského 6, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 27 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Kirill Shilnikov Orechový Bulv. 39/2 Moskva Rusko trvalý pobyt na území SR : Komenského 853/6 Modra 900 01 21.05.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Kirill Shilnikov 3 319 € (50%) Orechový Bulv. 39/2 Moskva Rusko trvalý pobyt na území SR : Komenského 853/6 Modra 900 01
  Oleg Zatkalík 3 319 € (50%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2003Noví spoločníci:
   Kirill Shilnikov Orechový Bulv. 39/2 Moskva Rusko trvalý pobyt na území SR : Komenského 853/6 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kirill Shilnikov Orechový Bulv. 39/2 Moskva Rusko trvalý pobyt na území SR : Komenského 853/6 Modra 900 01
   20.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Kiril Šilnikov Orechovyj Bulv. 39/2 Moskva Rusko trvalý pobyt na území SR : Komenského 6 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kiril Šilnikov Orechovyj Bulv. 39/2 Moskva Rusko trvalý pobyt na území SR : Komenského 6 Modra 900 01
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.2000Noví spoločníci:
   Oleg Zatkalík Kapicova 13 Bratislava
   Kiril Šilnikov Orechovyj Bulv. 39/2 Moskva Rusko trvalý pobyt na území SR : Komenského 6 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kiril Šilnikov Orechovyj Bulv. 39/2 Moskva Rusko trvalý pobyt na území SR : Komenského 6 Modra 900 01
   22.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Oleg Zatkalík Kapicova 13 Bratislava
   Kiril Šilnikov Orechovyj Bulv. 39/2 Moskva Rusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Oleg Zatkalík Kapicova 13 Bratislava 841 01
   Kiril Šilnikov Orechovyj Bulv. 39/2 Moskva Rusko prechodný pobyt na území SR : Komenského 6 Modra 900 01
   23.04.1997Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie a sprostredkovanie služieb v cestovnom ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oleg Zatkalík Kapicova 13 Bratislava 841 01
   Kiril Šilnikov Orechovyj Bulv. 39/2 Moskva Rusko prechodný pobyt na území SR : Komenského 6 Modra 900 01
   22.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Oleg Zatkalík Kapicova 13 Bratislava
   27.09.1994Nové obchodné meno:
   RUSSLOV, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Komenského 6 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Oleg Zatkalík Kapicova 13 Bratislava
   Kiril Šilnikov Orechovyj Bulv. 39/2 Moskva Rusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oleg Zatkalík Kapicova 13 Bratislava