Vytvořte fakturu

Regena - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Regena
IČO 34108726
TIN 2020360892
DIČ SK2020360892
Datum vytvoření 05 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Regena
Glejovka 1
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 375 266 €
Zisk -31 023 €
Kapitál 4 369 832 €
Vlastní kapitál -81 277 €
Kontaktní informace
Email ekonomickeoddelenie@regena.sk
Telefon(y) 0336908610, 0336908613
Mobile(y) +421908725303
Fax(y) 0336908612
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,764,471
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,904,386
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,904,386
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 100,332
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,703,926
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 73,322
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 26,806
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,858,816
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,003,398
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,827,333
3. Výrobky (123) - /194/ 175,538
4. Zvířata (124) - /195/ 95
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 432
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 850,404
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 822,167
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 822,167
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 21,243
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,994
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,014
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,956
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -3,942
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,269
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,269
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,764,471
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,006
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 138,472
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,384
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,384
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 161,681
2. Ostatní fondy (427, 42X) 161,681
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 40,104
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 215,299
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -175,195
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -240,407
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,652,465
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,709,851
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,707,989
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,862
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 897,081
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 534,024
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 534,024
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,157
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,258
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 139,005
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,622
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,015
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 39
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,494
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 369,324
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 375,266
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 149,080
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 49,226
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 171,018
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,942
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,124
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) -19,929
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 100,575
D. Služby (účtová skupina 51) 44,730
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 182,461
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 130,724
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,648
4. Sociální náklady (527, 528) 7,089
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,581
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) -1,511
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85,217
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,858
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 243,948
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,165
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 523
2. Ostatní náklady (562A) 523
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 642
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,165
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,023
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,023
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34108726 TIN: 2020360892 DIČ: SK2020360892
 • Sídlo: Regena, Glejovka 1, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 05 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03 01.12.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Mirianský 6 772 € (100%) Hurbanova 17 Pezinok 902 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   11.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1994
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   08.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1994
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   07.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   05.05.2007Noví spoločníci:
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   27.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03
   26.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   11.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   10.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   27.09.1996Nové predmety činnosti:
   montáž a servis hydraulických rúk v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   26.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   11.08.1995Nové predmety činnosti:
   murárske a obkladačské práce
   07.03.1995Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   06.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   05.10.1994Nové obchodné meno:
   Regena, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Glejovka 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov a prípravkov k montáži a demontáži
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby a opráv motorových vozidiel a dopravných prostriedkov
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a priemyselného tovaru
   obchodná činnosť mimo zákon vyžadujúce zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok