Vytvořte fakturu

Development In Slovak Investments - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Development In Slovak Investments
IČO 34109099
TIN 2020360914
DIČ SK2020360914
Datum vytvoření 13 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Development In Slovak Investments
Myslenická 2/C/4660
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 430 518 €
Zisk -7 029 €
Kapitál 7 896 101 €
Vlastní kapitál 2 839 338 €
Kontaktní informace
Email disi@disi.sk
Telefon(y) 0905711113
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,901,923
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,045,096
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,015,221
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 560,576
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,253,128
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 546,170
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 655,347
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 29,875
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 29,875
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,852,112
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 280,090
3. Výrobky (123) - /194/ 280,090
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,314,066
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 469,325
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,325
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 832,887
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,894
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,960
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 257,956
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 132
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 257,824
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,715
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,715
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,905,211
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,835,597
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,832,036
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,181,130
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -349,094
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,030
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,325,998
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 191,852
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 411,702
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 411,702
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) -220,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 150
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,131,743
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 398,159
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398,159
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,724,805
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,093
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,365
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,265
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,403
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,403
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 743,616
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 743,616
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 558,596
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,430,518
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 558,596
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 92,540
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 774,095
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,287
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,447,411
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 273,013
D. Služby (účtová skupina 51) 91,603
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,585
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,155
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,847
4. Sociální náklady (527, 528) 583
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,572
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 865,387
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171,251
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,893
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286,520
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,605
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20,605
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 20,605
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,856
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 74
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 74
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,782
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,749
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,144
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,885
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,029
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015