Vytvořte fakturu

DÓZATEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DÓZATEAM
IČO 34109455
TIN 2020363378
DIČ SK2020363378
Datum vytvoření 19 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DÓZATEAM
Štefánikova 13
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 235 454 €
Zisk 8 115 €
Kapitál 477 696 €
Vlastní kapitál 90 037 €
Kontaktní informace
Email info@dozateam.sk
webové stránky http://www.brany-ba.sk;http://www.dozateam.sk
Telefon(y) +421245943904, +421245945121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 491,788
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 491,788
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,095
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,627
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,417
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 748
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -10,527
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 504,415
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 98,152
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 14,315
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 68,419
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,115
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 406,263
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 323
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 322,140
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 89,479
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,095
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,564
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 229,002
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,936
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,864
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 235,454
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 247,404
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -11,950
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 216,854
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 82,488
C. Služby (účtová skupina 51) 76,266
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 50,674
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,118
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,112
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,600
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 76,700
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,032
M. Úrokové náklady (562) 4,175
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,815
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,032
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,568
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,453
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,115
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015