Vytvořte fakturu

F.B.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F.B.M.
IČO 34109609
TIN 2020357801
DIČ SK2020357801
Datum vytvoření 24 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.B.M.
Lužická 7
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 120 681 €
Zisk 5 544 €
Kapitál 153 697 €
Vlastní kapitál 8 186 €
Kontaktní informace
Email welterova@gmail.com
Telefon(y) 0905962965
Mobile(y) 0905962965
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,158
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,158
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,158
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 71,274
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 540
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,140
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,756
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 78,432
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,730
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 882
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,544
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,702
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,702
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,768
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,382
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,552
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 120,681
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 118,345
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,336
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 112,919
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,589
C. Služby (účtová skupina 51) 66,156
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 432
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,469
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -4,213
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,486
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,762
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,600
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 399
M. Úrokové náklady (562) 199
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 200
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -399
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,363
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,819
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34109609 TIN: 2020357801 DIČ: SK2020357801
 • Sídlo: F.B.M., Lužická 7, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Marek Mlynarovičova 2471/11 Bratislava 851 04 24.10.1994
  Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09 16.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Marek 3 320 € (50%) Mlynarovičova 2471/11 Bratislava 851 04
  Ing. František Bartoň 3 320 € (50%) Trenčianska 37 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.2013Nové sidlo:
   Lužická 7 Bratislava 1 811 08
   28.06.2013Zrušené sidlo:
   Lermontovova 9 Bratislava 811 05
   14.04.2005Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Marek Mlynarovičova 2471/11 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.1994
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 16.09.1997
   13.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   06.07.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Marek Mlynarovičova 2471/11 Bratislava 851 04
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   05.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   14.10.1997Nové obchodné meno:
   F.B.M. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lermontovova 9 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   požičiavanie a predaj športového náradia
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   poradenská činnosť v stavebníctve
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   13.10.1997Zrušené obchodné meno:
   Marek Company, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 73 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
   sprostredkovanie obchodu s potravinárským tovarom
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu s textilom,odeva- mi, obuvou a koženým tovarom
   sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   servis športového náradia
   sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
   veľkoobchod s potravinami, alokoholickými a nealkoholickými nápojmi a tabakom
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   Marek Company, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 73 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
   sprostredkovanie obchodu s potravinárským tovarom
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu s textilom,odeva- mi, obuvou a koženým tovarom
   sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   servis športového náradia
   sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
   veľkoobchod s potravinami, alokoholickými a nealkoholickými nápojmi a tabakom
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01