Vytvořte fakturu

F.B.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název F.B.M.
Stav Zničeno
IČO 34109609
TIN 2020357801
DIČ SK2020357801
Datum vytvoření 24 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.B.M.
Lužická 7
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 797 €
Zisk -4 431 €
Kapitál 153 697 €
Vlastní kapitál 8 186 €
Kontaktní informace
Email welterova@gmail.com
Telefon(y) 0905962965
Mobile(y) 0905962965
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,556
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,205
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,338
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,013
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 68,556
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,298
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,425
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,431
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,258
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 59,258
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,296
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,740
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,222
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,797
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,225
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,572
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,849
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,132
C. Služby (účtová skupina 51) 16,993
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 356
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 502
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,655
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,211
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,052
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,900
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 419
M. Úrokové náklady (562) 155
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 264
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -419
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,471
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,431
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016