Vytvořte fakturu

SP UNIKORN TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SP UNIKORN TRADE
IČO 34109978
TIN 2020360903
DIČ SK2020360903
Datum vytvoření 28 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SP UNIKORN TRADE
Rovinka 67
90041
Rovinka
Financial information
Prodej a příjem 26 056 €
Zisk -11 347 €
Kapitál 206 225 €
Vlastní kapitál 154 398 €
Kontaktní informace
Email spunikorn@ba.telecom.sk
Mobile(y) +421903703114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 184,485
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 58,661
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 58,661
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,433
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,307
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,921
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,349
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,394
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,394
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,394
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 120,955
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,403
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 112,552
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 475
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 475
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 184,485
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,051
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 103,103
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,701
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,701
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 42,954
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,954
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,347
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,417
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 696
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 696
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 40,707
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 439
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 296
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,955
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 26,057
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,056
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,056
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,425
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,468
D. Služby (účtová skupina 51) 2,274
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,605
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,076
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,491
4. Sociální náklady (527, 528) 38
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,193
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,224
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,224
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,661
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,369
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,314
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 312
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 312
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 312
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 271
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 271
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 41
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,328
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,019
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,019
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34109978 TIN: 2020360903 DIČ: SK2020360903
 • Sídlo: SP UNIKORN TRADE, Rovinka 67, 90041, Rovinka
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava 28.10.1994
  Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec 06.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Štefanec 3 387 € (51%) Staré grunty 3268/228 Bratislava
  Ing. Alena Štefancová 2 258 € (34%) Nitrianská 31 Hlohovec
  Jaroslav Štefanec 995 € (15%) Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.12.2014Noví spoločníci:
   Jaroslav Štefanec Staré grunty 3628/228 Bratislava 841 04
   09.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec 920 01
   08.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava Vznik funkcie: 28.10.1994
   13.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   06.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   05.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   24.08.1995Nové sidlo:
   Rovinka 67 Rovinka 900 41
   23.08.1995Zrušené sidlo:
   Horné predmestie 1 Svätý Jur 900 21
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   SP UNIKORN TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horné predmestie 1 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava