Vytvořte fakturu

RAPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAPEX
IČO 34110666
TIN 2020364049
DIČ SK2020364049
Datum vytvoření 08 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAPEX
Pezinská 29/A
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 77 490 €
Zisk 45 508 €
Kontaktní informace
Email rudics@irpex.sk
Telefon(y) 0905474729
Mobile(y) 0905474729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 149,780
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,042
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,042
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,042
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,602
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 101,129
3. Výrobky (123) - /194/ 101,129
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,217
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,217
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,217
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 50
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 50
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,206
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,183
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 136
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 119
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 17
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 149,780
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,156
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,681
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,681
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,508
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,624
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,210
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,210
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 81,414
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 863
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 863
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,300
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 139,852
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 77,490
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 131,100
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,751
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -68,661
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,586
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 77
D. Služby (účtová skupina 51) 5,421
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,420
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,050
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,050
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,918
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,904
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,692
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 131
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 130
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,682
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,682
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,551
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,353
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,845
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,845
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,508
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34110666 TIN: 2020364049 DIČ: SK2020364049
 • Sídlo: RAPEX, Pezinská 29/A, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 08 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava 27.01.1998
  Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava 27.01.1998
  Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01 27.10.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Rudicsová 3 320 € (50%) Sch. Trnavského 18 Bratislava
  Ing. Zuzana Garančovská 3 320 € (50%) Gagarinova 632/6 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.06.2004Nové sidlo:
   Pezinská 29/A Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   15.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   14.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   27.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné komunikácie, inžinierske konštrukcie a mosty - mosty
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Schn. Trnavského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   08.11.1994Nové obchodné meno:
   RAPEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj stav. látok a stav. mat.
   sprostredkovateľská činnosť v staveb.
   poradenská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stav. výrobe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyslových stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenie sídl. celkov/
   prípravné práce pre stavbu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Schn. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec