Vytvořte fakturu

EKOLINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOLINE
IČO 34111085
TIN 2020363851
DIČ SK2020363851
Datum vytvoření 15 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOLINE
Novosvetská 9
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 283 939 €
Zisk 1 076 €
Kapitál 84 294 €
Vlastní kapitál -281 675 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254412859, +421254415313
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 138,263
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,968
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,968
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,518
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 15,450
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,467
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 111,268
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,191
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,191
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 98,411
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 666
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,199
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 278
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,921
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,828
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,828
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 138,263
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -280,599
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,183
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,183
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -293,161
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,391
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -344,552
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,076
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 418,719
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 413,389
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,346
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,346
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 272,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,587
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,703
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,753
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,330
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 143
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 143
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 283,600
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 283,939
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,293
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 259,306
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 340
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,242
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,292
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,083
D. Služby (účtová skupina 51) 86,461
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 143,477
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 103,811
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,012
4. Sociální náklady (527, 528) 3,654
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,245
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,251
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,251
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,433
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,697
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 154,763
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 270
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 270
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -269
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,428
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,352
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,352
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,076
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34111085 TIN: 2020363851 DIČ: SK2020363851
 • Sídlo: EKOLINE, Novosvetská 9, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03 20.11.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Prusák 6 639 € (100%) Studenohorská 5 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 20.11.2014
   15.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Prusák Bajzova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1994
   12.09.2013Nové sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   11.09.2013Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 90 Bratislava 821 06
   17.02.2005Noví spoločníci:
   Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Prusák Bajzova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1994
   16.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   10.03.1998Nové sidlo:
   Podzáhradná 90 Bratislava 821 06
   09.03.1998Zrušené sidlo:
   Šamorínska 11 Senec 903 01
   15.11.1994Nové obchodné meno:
   EKOLINE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 11 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sledovanie a kontrola životného prostredia
   kontroly, čistenie a posudzovanie kanalizačných a vodovodných potrubí, podzemných a nadzemných nádrží, oprava kanalizačných potrubí bezvýkopovými metódami
   sprostredkovanie opráv a budovania nových kanalizačných a vodovodných sietí
   sprostredkovanie likvidácie odpadov kvapalných a tuhých
   nájom, prenájom bezpečnostných, signalizačných a monitorovacích zariadení
   sprostredkovanie opráv bezpečnostných, signalizačných a monitorovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava