Vytvořte fakturu

Obchodný dom Stupava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.11.2015
Basic information
Obchodní název Obchodný dom Stupava
IČO 34111158
TIN 2020357856
DIČ SK2020357856
Datum vytvoření 17 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Obchodný dom Stupava
Hlavná 592/51
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 89 579 €
Zisk 105 €
Kapitál 53 562 €
Date of updating data: 02.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,622
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 983
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 823
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,200
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 52,622
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,377
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,336
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,297
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 105
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,245
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,245
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37,484
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,799
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 962
Date of updating data: 02.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 89,579
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 82,067
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,512
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 88,514
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 63,733
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,779
C. Služby (účtová skupina 51) 3,928
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,074
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,065
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,139
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,065
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 105
Date of updating data: 02.11.2015
Date of updating data: 02.11.2015
 • IČO :34111158 TIN: 2020357856 DIČ: SK2020357856
 • Sídlo: Obchodný dom Stupava, Hlavná 592/51, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 17 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Rác Rímska 15 Stupava 17.11.1994
  Oľga Rácová Rímska 15 Stupava 900 31 25.01.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Rác 3 320 € (50%) Stupava 900 31
  Oľga Rácová 3 320 € (50%) Rímska 15 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.10.2015Nové sidlo:
   Hlavná 592/51 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   Reklamné a marketingové služby
   Prenájom hnuteľných vecí
   Administratívne služby
   Vedenie účtovníctva
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Rác Rímska 15 Stupava Vznik funkcie: 17.11.1994
   13.02.2013Nové predmety činnosti:
   Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Miroslav Rác Rímska 15 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Rácová Rímska 15 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 25.01.2013
   29.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.03.2001Noví spoločníci:
   Oľga Rácová Rímska 15 Stupava 900 31
   17.11.1994Nové obchodné meno:
   Obchodný dom Stupava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja