Vytvořte fakturu

MISTRI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Obchodní název MISTRI
IČO 34112111
Datum vytvoření 07 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MISTRI
Hviezdoslavova 695/147
90031
Stupava
Financial information
Zisk -1 047 €
Kapitál 8 784 €
Vlastní kapitál 7 577 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347749480, 0948522506
Mobile(y) +421905607445, 0948522506
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,697
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 182
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,515
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,697
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,530
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,562
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,624
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,047
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,167
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,207
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 87
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -87
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,047
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016