Vytvořte fakturu

MS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MS
IČO 34112138
TIN 2020363862
DIČ SK2020363862
Datum vytvoření 01 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS
Kráľová pri Senci 404
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Prodej a příjem 385 838 €
Zisk 2 654 €
Kapitál 77 803 €
Vlastní kapitál 31 860 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245925077
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,011
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,011
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,011
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,282
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,744
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,399
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 66,293
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,514
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,126
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 24,095
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,654
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,779
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,107
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 27,672
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,053
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,097
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,889
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,633
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 385,838
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 385,005
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 377,778
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 285,833
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,398
C. Služby (účtová skupina 51) 32,174
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 42,277
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 662
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,042
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,015
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,377
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,060
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,600
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,413
M. Úrokové náklady (562) 3,008
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,405
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,413
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,647
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 993
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,654
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34112138 TIN: 2020363862 DIČ: SK2020363862
 • Sídlo: MS, Kráľová pri Senci 404, 90050, Kráľová pri Senci
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci 19.05.1998
  Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci 19.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Koiš 3 320 € (50%) 404 Kráľová pri Senci
  Slavomír Chovančík 3 320 € (50%) 27 Kráľová pri Senci
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   06.12.1994Nové obchodné meno:
   MS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   404 Kráľová pri Senci 900 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci