Vytvořte fakturu

IN REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IN REAL
IČO 34112162
TIN 2020363840
DIČ SK2020363840
Datum vytvoření 05 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IN REAL
Boldocká 301
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 201 106 €
Zisk 12 127 €
Kapitál 82 418 €
Vlastní kapitál 28 474 €
Kontaktní informace
Email inreal@wmx.sk
webové stránky http://www.in-real.sk
Mobile(y) +421905605209, +421907662699
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,503
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,503
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,503
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 76,637
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 38,456
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,129
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 94,140
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,186
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 341
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,079
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,127
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,954
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,547
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,807
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,327
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,317
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,010
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,153
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 201,106
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,864
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 156,175
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 67
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 185,478
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 36,615
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 75,645
C. Služby (účtová skupina 51) 51,689
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,961
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,763
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,805
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,628
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,090
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,541
M. Úrokové náklady (562) 1,772
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 769
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,541
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,087
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34112162 TIN: 2020363840 DIČ: SK2020363840
 • Sídlo: IN REAL, Boldocká 301, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01 05.12.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marian Kopecký 6 639 € (100%) Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.08.2009Nové sidlo:
   Boldocká 301 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   18.08.2009Zrušené sidlo:
   Bratislavská 39 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   07.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   06.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   13.10.1995Nové sidlo:
   Bratislavská 39 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   12.10.1995Zrušené sidlo:
   Liptovská 2 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   05.12.1994Nové obchodné meno:
   IN REAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Liptovská 2 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   stavebná činnosť-vykonávanie inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianských stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   plynoinštalatérstvo
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
   podnikatelské poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec