Vytvořte fakturu

KARBON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KARBON
IČO 34112863
TIN 2020360980
DIČ SK2020360980
Datum vytvoření 01 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARBON
Nádražná 75
90081
Šenkvice
Financial information
Prodej a příjem 634 041 €
Zisk -57 531 €
Kapitál 446 966 €
Vlastní kapitál 44 882 €
Kontaktní informace
Email karbonsro@gmail.com
webové stránky http://www.stavebninysenkvice.sk
Telefon(y) +421336496077
Mobile(y) +421911960777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 451,839
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,843
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,843
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,190
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,181
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 472
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 414,964
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 346,401
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 346,401
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 78,105
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 68,233
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,233
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,872
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -9,542
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,076
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -13,618
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 32
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 32
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 451,839
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,649
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 310,494
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 691
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 691
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -272,942
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -272,942
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,531
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 464,488
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 121,902
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 120,008
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,894
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 147,586
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 139,611
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,611
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 410
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,220
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,567
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,778
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 195,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 633,842
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 634,041
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 632,774
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,068
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,581
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 592,807
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,157
D. Služby (účtová skupina 51) 14,779
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,111
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,561
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,615
4. Sociální náklady (527, 528) 1,935
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,936
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,345
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,345
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,446
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,540
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,099
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,111
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,858
2. Ostatní náklady (562A) 2,858
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 253
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,111
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -54,651
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -57,531
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34112863 TIN: 2020360980 DIČ: SK2020360980
 • Sídlo: KARBON, Nádražná 75, 90081, Šenkvice
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Slávik 117 Píla 900 89 20.06.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Slávik 6 639 € (100%) 117 Píla 900 89
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.07.2012Noví spoločníci:
   Dušan Slávik 117 Píla 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Slávik 117 Píla 900 89 Vznik funkcie: 20.06.2012
   18.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Mária Sláviková 17 Štefanová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Sláviková Štefanová 17 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 22.04.2004
   15.12.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb stavebnými strojmi a mechanizmami
   03.02.2006Nové sidlo:
   Nádražná 75 Šenkvice 900 81
   02.02.2006Zrušené sidlo:
   Modranská 871 Šenkvice 900 81
   30.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Mária Sláviková Štefanová 17 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 22.04.2004
   29.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   22.06.1999Noví spoločníci:
   Mária Sláviková 17 Štefanová
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   20.12.1994Nové obchodné meno:
   KARBON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Modranská 871 Šenkvice 900 81
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuzenskými výrobkami
   Noví spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86