Vytvořte fakturu

BOZIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BOZIN
IČO 34113533
TIN 2020360991
DIČ SK2020360991
Datum vytvoření 29 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOZIN
Radničné námestie 9
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 148 939 €
Zisk 100 €
Kapitál 93 442 €
Vlastní kapitál -1 095 €
Kontaktní informace
Email parkett@bozin.sk
Telefon(y) 0336411101
Mobile(y) +421903641744, +421903771615, 0903641744, 0903771615
Fax(y) 0336411101
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,351
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,351
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,351
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,097
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 45,333
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,534
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,847
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 130,448
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -994
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -11,052
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 100
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,442
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 131,442
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51,088
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 18,091
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,942
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 59,321
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 148,939
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,090
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 122,849
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 147,879
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 43,018
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,830
C. Služby (účtová skupina 51) 57,721
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,513
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 797
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,060
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,370
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,060
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34113533 TIN: 2020360991 DIČ: SK2020360991
 • Sídlo: BOZIN, Radničné námestie 9, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 29 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01 08.04.1997
  Ing. Jaroslav Lalák Svätoplukova 964/7 Slovenský Grob 900 26 22.12.1998
  Alexander Lalák dona Sandtnera 5810/17 Pezinok 902 01 26.05.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Piovarči 2 988 € (30%) Komenského 24 Pezinok 902 01
  Ing. Jaroslav Lalák 2 988 € (30%) Svätoplukova 964/7 Slovenský Grob 900 26
  Alexander Lalák 996 € (10%) dona Sandtnera 5810/17 Pezinok 902 01
  Anna Kadlecová 2 988 € (30%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.05.2015Nové sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok 902 01
   04.05.2015Zrušené sidlo:
   Holubyho 23 Pezinok 902 01
   05.01.2010Noví spoločníci:
   Alexander Lalák dona Sandtnera 5810/17 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Lalák dona Sandtnera 5810/17 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.05.2000
   04.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Alexander Lalák 647 Jablonica 906 32
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Lalák č. 647 Jablonica 906 32 Vznik funkcie: 26.05.2000
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Anna Kadlecová Bystrická 2497/17 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.04.1997
   Ing. Jaroslav Lalák Svätoplukova 964/7 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 22.12.1998
   Alexander Lalák č. 647 Jablonica 906 32 Vznik funkcie: 26.05.2000
   07.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Alexander Lalák č. 647 Jablonica 906 32
   Ing. Jaroslav Lalák 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   26.05.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Lalák č. 647 Jablonica 906 32
   22.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   Ing. Jaroslav Lalák Svätoplukova 964/7 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Alexander Lalák 647 Jablonica 906 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Lalák 1. mája 41 Pezinok 902 01
   21.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Alexander Lalák 647 Jablonica 906 32
   Ing. Jaroslav Lalák 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   09.03.1998Nové sidlo:
   Holubyho 23 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   požičiavanie malej mechanizácie
   reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   pokladanie, brúsenie a lakovanie parket
   výroba a predaj drevárskych výrobkov a polotovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Alexander Lalák 647 Jablonica 906 32
   Ing. Jaroslav Lalák 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   08.03.1998Zrušené sidlo:
   Komenského 24 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   08.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   07.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   BOZIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komenského 24 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01