Vytvořte fakturu

TVAR architekti - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.03.2016
Basic information
Obchodní název TVAR architekti
IČO 34114602
Datum vytvoření 23 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TVAR architekti
Pri Bielom kríži 1157/16
83102
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 03.03.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,215
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 339
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,713
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,215
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,215
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 735
Date of updating data: 03.03.2016
Income and expenses 2014
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 03.03.2016
Files
4212993.tif
Date of updating data: 03.03.2016