Vytvořte fakturu

TETRASOFT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TETRASOFT
IČO 34114998
TIN 2020361046
DIČ SK2020361046
Datum vytvoření 27 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TETRASOFT
Komenského 14
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 49 363 €
Zisk 14 986 €
Kapitál 28 902 €
Vlastní kapitál 22 341 €
Kontaktní informace
Email dano@tetrasoft.sk
Telefon(y) 0336475523
Mobile(y) +421903134089
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,851
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,500
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,351
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,851
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,288
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,986
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,563
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,397
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 498
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,695
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,204
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 49,363
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 49,363
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 29,748
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,016
C. Služby (účtová skupina 51) 4,679
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,053
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,615
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,668
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 367
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 138
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 229
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -366
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,249
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,263
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,986
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34114998 TIN: 2020361046 DIČ: SK2020361046
 • Sídlo: TETRASOFT, Komenského 14, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 27 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava 27.01.1995
  RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra 27.01.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubica Dobročková 1 660 € (25%) Belinského 2 Bratislava
  RNDr. Daniel Kráľ 1 660 € (25%) Komenského 12 Modra
  Kornel Dobročka 1 660 € (25%) Bratislava
  RNDr. Tomáš Fazekaš 1 660 € (25%) Vajanského 36 Nové Zámky
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.09.1998Nové sidlo:
   Komenského 14 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Kornel Dobročka Kapicová 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava
   RNDr. Tomáš Fazekaš Vajanského 36 Nové Zámky
   RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra
   06.09.1998Zrušené sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Kornel Dobročka Kapicová 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava
   RNDr. Tomáš Fazekaš Vajanského 36 Nové Zámky
   RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra
   27.01.1995Nové obchodné meno:
   TETRASOFT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj programových produktov /software/ a strojového vybavenia v oblasti výpočtovej techniky /hardware/ a počítačových sietí
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská, konzultačná a školiacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Kornel Dobročka Kapicová 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava
   RNDr. Tomáš Fazekaš Vajanského 36 Nové Zámky
   RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava
   RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra