Vytvořte fakturu

STAVMAT STAVEBNINY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STAVMAT STAVEBNINY
IČO 34116125
TIN 2020357944
DIČ SK2020357944
Datum vytvoření 20 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVMAT STAVEBNINY
Pezinská 56
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 65 981 759 €
Zisk 883 735 €
Kontaktní informace
Email ma.predajna@stavmat.sk
Telefon(y) 0347722520, 0347722390, 0347722571, 0347722572, 0347722573, 0347722574, 0347742052
Mobile(y) 0903236790, 0905664944, 0908726573
Fax(y) 0347726896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,592,451
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,262,542
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 22,339
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 22,339
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,114,250
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,046,363
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,611,943
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 455,944
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 125,953
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,162
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 50,289
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 74,502
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,291,024
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,805,943
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,090
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 1,773,540
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,019,313
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 49,116
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 49,116
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,878,795
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,509,756
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 628,903
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,880,853
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 129,317
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 239,722
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 557,170
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 69,113
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 488,057
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 38,885
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 38,885
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,592,451
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,522,966
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,368,752
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,368,752
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 508,517
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 233,418
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 233,418
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -901
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) -901
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,529,445
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,714,892
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -185,447
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 883,735
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,069,485
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 43,861
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 43,861
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,695,784
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,117,029
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,117,029
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 16,597
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 190,000
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 114,391
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 257,767
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 116,752
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 116,752
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,213,088
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,862,840
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,981,759
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,122,898
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 432,728
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 158,864
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -851,650
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,088
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116,831
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,692,429
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 56,682,367
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 652,388
D. Služby (účtová skupina 51) 2,279,296
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,905,538
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,791,093
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 971,956
4. Sociální náklady (527, 528) 142,489
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 92,604
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 664,660
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 664,660
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 22,309
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 393,267
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,289,330
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,248,789
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42,281
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13,022
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13,022
XII. Kurzové zisky (663) 428
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 28,831
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200,655
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 78,354
2. Ostatní náklady (562A) 78,354
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 809
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 121,492
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -158,374
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,130,956
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 247,221
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 247,221
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 883,735
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34116125 TIN: 2020357944 DIČ: SK2020357944
 • Sídlo: STAVMAT STAVEBNINY, Pezinská 56, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 20 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.arch. Pavol Kollár Kpt. Jaroša 48 Šaľa 11.12.2001
  Ing. Ivan Bako Rekreačná 2862/38 Trnava 919 34 28.02.2011
  Marta Mládkova 633 Studienka 908 75 28.02.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  IN GROUP, s. r. o. 5 368 752 € (100%) Šaľa 927 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.09.2014Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   31.08.2014Nové obchodné meno:
   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
   30.08.2014Zrušené obchodné meno:
   STAVMAT IN, spol. s r.o.
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bako Rekreačná 2862/38 Trnava 919 34 Vznik funkcie: 28.02.2011
   Marta Mládkova 633 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 28.02.2011
   06.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   01.01.2011Noví spoločníci:
   IN GROUP, s. r. o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   31.12.2010Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN, s.r.o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   11.05.2010Noví spoločníci:
   INVEST IN, s.r.o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   10.05.2010Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN a.s. areál Duslo Šaľa 927 03
   24.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Takáč Jánošíkova 26 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 02.12.2004
   21.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Takáč Jánošíkova 26 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 02.12.2004
   14.08.2004Noví spoločníci:
   INVEST IN a.s. areál Duslo Šaľa 927 03
   13.08.2004Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN a.s. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   16.07.2003Noví spoločníci:
   INVEST IN a.s. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   16.04.2003Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   15.04.2003Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   11.12.2001Nové obchodné meno:
   STAVMAT IN, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Pavol Kollár Kpt. Jaroša 48 Šaľa
   10.12.2001Zrušené obchodné meno:
   STAVMAT PLUS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   06.06.2001Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   05.06.2001Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   13.03.2001Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   12.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   06.07.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   leasingová činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   14.04.2000Nové sidlo:
   Pezinská 56 Malacky 901 01
   13.04.2000Zrušené sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   23.12.1999Noví spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   22.12.1999Zrušeny spoločníci:
   EX - STAV a.s. IČO: 36 186 465 Hlavná 58 Košice 040 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bišto Varšavská 18 Košice
   06.10.1998Noví spoločníci:
   EX - STAV a.s. IČO: 36 186 465 Hlavná 58 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bišto Varšavská 18 Košice
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   25.09.1995Nové predmety činnosti:
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby
   20.02.1995Nové obchodné meno:
   STAVMAT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti špeditérskych služieb
   sprostredkovanie dopravy
   kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník