Vytvořte fakturu

DIOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIOS
IČO 34116311
TIN 2020379801
DIČ SK2020379801
Datum vytvoření 22 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIOS
Pezinská 54
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 1 086 825 €
Zisk 18 460 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347724692, +421347724697, +421347741071
Fax(y) 0347724692, 0347724697
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 559,465
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 35,519
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 35,519
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,519
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 522,108
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 128,762
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,762
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 388,307
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 388,280
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 388,280
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,039
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,039
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,838
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,838
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 559,465
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 178,091
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,227
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,227
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 148,433
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 210,527
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,094
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,460
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,374
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,239
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,239
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 322,314
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 167,932
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,932
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,770
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 47,611
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,731
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,725
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,545
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,404
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,404
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,417
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,086,658
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,086,825
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 208,388
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 878,270
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 167
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,057,678
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 163,118
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 352,197
D. Služby (účtová skupina 51) 303,830
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 189,104
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 147,808
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,646
4. Sociální náklady (527, 528) 4,650
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,405
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,091
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,091
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,226
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,707
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,147
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 267,513
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,966
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,411
2. Ostatní náklady (562A) 4,411
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,555
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,966
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,181
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,721
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,721
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,460
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34116311 TIN: 2020379801 DIČ: SK2020379801
 • Sídlo: DIOS, Pezinská 54, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 22 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38 22.09.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Hurban 5 925 € (85%) Pri Potoku 74 Rohožník 906 38
  Andrej Hurban 1 046 € (15%) Rohožník 906 38
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.04.2015Zrušeny spoločníci:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   20.05.2014Nové sidlo:
   Pezinská 54 Malacky 901 01
   19.05.2014Zrušené sidlo:
   Brnenská 2 Malacky 901 01
   12.06.2010Nové sidlo:
   Brnenská 2 Malacky 901 01
   11.06.2010Zrušené sidlo:
   Brnianska 6a Malacky 901 01
   08.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Andrej Hurban Športová 2/385 Rohožník 906 38
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   26.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 SRN
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   12.10.2006Nové sidlo:
   Brnianska 6a Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   11.10.2006Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 1 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   30.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 SRN
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   29.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Hlavná 366 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník
   18.03.2004Nové sidlo:
   Jánošíkova 1 Malacky 901 01
   17.03.2004Zrušené sidlo:
   Pezinská 13 Malacky 901 01
   29.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín
   František Štok Hlavná 366 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hurban 385 Rohožník
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník
   28.11.1999Zrušeny spoločníci:
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Žák 870 Závod
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Žák 870 Závod
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   10.06.1997Nové sidlo:
   Pezinská 13 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   09.06.1997Zrušené sidlo:
   Mierova 870 Závod 908 72
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Filip č.706 Závod
   Peter Hušek č.311 Vysoká pri Morave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Filip č.706 Závod
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   DIOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierova 870 Závod 908 72
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   plynoinštalatérstvo
   montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
   kúrenárské práce
   vodoinštalatérstvo
   zámočníctvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Filip č.706 Závod
   Peter Hušek č.311 Vysoká pri Morave
   Milan Žák č.870 Závod
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Filip č.706 Závod