Vytvořte fakturu

PRINTFLOW - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRINTFLOW
IČO 34116702
TIN 2020361090
DIČ SK2020361090
Datum vytvoření 28 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRINTFLOW
Nálepkova 6
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 787 904 €
Zisk 146 866 €
Kapitál 1 051 968 €
Vlastní kapitál 966 936 €
Kontaktní informace
Email printflow@printflow.sk
webové stránky http://www.printflow.eu
Mobile(y) +421903200440, +421905138294
Fax(y) 0244873248
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,112,702
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,272
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,272
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 62,272
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,049,200
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,125
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,125
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 176,015
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 150,813
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,813
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,202
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 29
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 29
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 872,031
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,057
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 839,974
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,230
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,230
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,112,702
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,013,801
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,084
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,084
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 859,212
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 859,212
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,866
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,718
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 826
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 826
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 73,892
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,779
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,779
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,750
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,649
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 714
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 24,183
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 24,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 770,153
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 787,904
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,766
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 764,388
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,750
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 623,863
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,634
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 256,968
D. Služby (účtová skupina 51) 172,988
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 127,261
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 91,755
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,084
4. Sociální náklady (527, 528) 3,422
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,253
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,759
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,759
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 164,041
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,564
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,128
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,338
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,338
XII. Kurzové zisky (663) 22,790
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,958
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,958
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 23,170
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 187,211
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 40,345
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 40,345
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 146,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34116702 TIN: 2020361090 DIČ: SK2020361090
 • Sídlo: PRINTFLOW, Nálepkova 6, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 28 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01 28.02.1995
  Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27 02.08.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Koleják 3 319 € (50%) Nálepkova 6 Pezinok 902 01
  Ing. Branislav Šulla 3 319 € (50%) Šalviová 14 Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01
   Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.02.1995
   Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 02.08.2000
   05.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   21.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.2000Noví spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   01.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ekotrading - Inkflow, a.s. IČO: 31 400 051 Oravská 13 Bratislava
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Ing Gustáv Pernecký Tamatívska 2 Bratislava
   17.05.1996Noví spoločníci:
   Ekotrading - Inkflow, a.s. IČO: 31 400 051 Oravská 13 Bratislava
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Gustáv Pernecký Tamatívska 2 Bratislava
   16.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   28.02.1995Nové obchodné meno:
   PRINTFLOW s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nálepkova 6 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj výrobkov z kovov, dreva, plastov a výrobkov elektronických s výnimkou výrobkov k výrobe ktorých je potrebné osobitné oprávnenie
   obchodná činnosť - obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov u ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedených v bodoch 1. a 2.
   Noví spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava