Vytvořte fakturu

ELOSTA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELOSTA
IČO 34117181
TIN 2020358043
DIČ SK2020358043
Datum vytvoření 07 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELOSTA
Cesta mládeže 18
90117
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 85 752 €
Zisk 1 609 €
Kapitál 81 858 €
Vlastní kapitál -177 484 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908492079
Mobile(y) 0908492079
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 58,889
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 58,889
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,609
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,703
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,906
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 86,498
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -175,875
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -184,521
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,609
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 262,373
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 262,373
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,762
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 952
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,289
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 255,370
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 85,752
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 85,752
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 83,274
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,751
C. Služby (účtová skupina 51) 60,855
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,421
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,348
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 300
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 599
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,478
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,146
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 415
M. Úrokové náklady (562) 133
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 282
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -415
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,063
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 454
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,609
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015