Vytvořte fakturu

SAHNEBÖHM Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAHNEBÖHM Bratislava
IČO 34117792
TIN 2020357999
DIČ SK2020357999
Datum vytvoření 14 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAHNEBÖHM Bratislava
Kolárska 8
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 336 714 €
Zisk 15 501 €
Kapitál 675 083 €
Vlastní kapitál 82 889 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +420234106141
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 589,926
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,381
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 33,381
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 33,381
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 556,370
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 425,363
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 311,641
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 311,641
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 101,762
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,960
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 131,007
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 778
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 130,229
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 175
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 153
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 22
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 589,926
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,528
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 142,791
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 142,791
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 436,533
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,109
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,109
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -22,419
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -22,419
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -482,987
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -482,987
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,501
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,398
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,717
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,717
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 457,530
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 403,122
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,122
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,408
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,151
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,951
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,333,201
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,336,714
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,332,561
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 640
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,513
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,321,302
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,882,716
D. Služby (účtová skupina 51) 436,141
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,438
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,412
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,344
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,519
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,519
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 5,514
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 615
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 614
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,904
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,316
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,815
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,815
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34117792 TIN: 2020357999 DIČ: SK2020357999
 • Sídlo: SAHNEBÖHM Bratislava, Kolárska 8, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Janette Kulichová Záhorácka 5/52 Malacky 901 01 01.10.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ALIMPEX FOOD a.s. 57 116 € (40%) Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
  Milkin a.s. 28 559 € (20%) Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
  Milan Kincl 57 116 € (40%) Praha 10 109 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.10.2010Noví spoločníci:
   Milkin a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
   Milan Kincl Milánská 458 Praha 10 109 00 Česká republika
   02.10.2008Nové sidlo:
   Kolárska 8 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Janette Kulichová Záhorácka 5/52 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 01.10.2008
   01.10.2008Zrušené sidlo:
   Lozornianska 35 Zohor 900 51
   Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 190 00 Česká republika
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   21.02.2006Noví spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 190 00 Česká republika
   20.02.2006Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   13.07.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   skladovanie tovaru a manipulácia s nákladom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy - špedícia
   prenájom nákladných motorových vozidiel
   spracovanie dát a súvisiace činnosti
   poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   12.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Istrijská 90 Bratislava
   17.10.2001Noví spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   MVDr. Vojtěch Elhota Bajgarova 1165 Praha 9 Česká republika
   Jörg Strenger Seiffener Strasse 17 Leipzig SRN
   Jürgen Steinhoff Fachsenhaim 11 Hannover SRN
   14.08.2001Noví spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   14.03.1995Nové obchodné meno:
   SAHNEBÖHM Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lozornianska 35 Zohor 900 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi na účely jeho ďalšieho predaja /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ - sprostredkovateľská činnosť v obchode - poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   MVDr. Vojtěch Elhota Bajgarova 1165 Praha 9 Česká republika
   Jörg Strenger Seiffener Strasse 17 Leipzig SRN
   Jürgen Steinhoff Fachsenhaim 11 Hannover SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Istrijská 90 Bratislava