Vytvořte fakturu

2Agency - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název 2Agency
IČO 34118357
TIN 2020709130
DIČ SK2020709130
Datum vytvoření 20 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 2Agency
Petöfiho 1
90045
Malinovo
Financial information
Prodej a příjem 50 369 €
Zisk -7 435 €
Kapitál 929 €
Vlastní kapitál -9 915 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,272
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,272
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,400
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,400
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,872
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 67
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,805
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,272
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,349
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,877
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,877
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,435
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,621
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 210
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 210
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,411
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,739
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,739
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,145
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 121
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 68
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,338
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 50,369
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 50,369
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50,369
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,644
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,963
D. Služby (účtová skupina 51) 50,437
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,734
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,278
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 449
4. Sociální náklady (527, 528) 7
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 204
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 306
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,275
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,031
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 30
2. Ostatní náklady (562A) 30
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -200
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,475
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,435
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34118357 TIN: 2020709130 DIČ: SK2020709130
 • Sídlo: 2Agency, Petöfiho 1, 90045, Malinovo
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45 20.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Emese Vargová 6 639 € (100%) Petöfiho 1 Malinovo 900 45
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.2014Nové obchodné meno:
   2Agency s.r.o.
   Nové sidlo:
   Petöfiho 1 Malinovo 900 45
   Noví spoločníci:
   Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.08.2014
   16.09.2014Zrušené obchodné meno:
   SLOV - FOLK TOURIST, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záleská 4 Malinovo 900 45
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   20.04.2007Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   SLOV - FOLK TOURIST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záleská 4 Malinovo 900 45
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - vývoz, dovoz, nákup a predaj rozličného tovaru a služieb v oblasti voľnej živnosti (veľkoobchod a maloobchod)
   sprostredkovanie výkonu služieb, nákupu a predaja tovaru a nehnuteľností
   agentúrna a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo