Vytvořte fakturu

GENEX SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název GENEX SLOVAKIA
Stav Zničeno
IČO 34118438
TIN 2020364027
DIČ SK2020364027
Datum vytvoření 24 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GENEX SLOVAKIA
90442
Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná
Financial information
Prodej a příjem 3 836 €
Zisk -999 €
Kontaktní informace
Email genex@centrum.sk
Telefon(y) +421905626892
Mobile(y) +421905626892
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 179
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,802
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -4,631
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 179
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,684
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,324
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -999
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,863
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,863
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,686
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 217
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,836
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,836
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,875
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,875
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -39
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -39
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -39
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -999
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • IČO :34118438 TIN: 2020364027 DIČ: SK2020364027
 • Sídlo: GENEX SLOVAKIA, 90442, Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná
 • Datum vytvoření: 24 Březen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2016Zrušené obchodné meno:
   GENEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná 904 42
   24.03.1995Nové obchodné meno:
   GENEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná 904 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným