Vytvořte fakturu

PROMOTOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROMOTOR
IČO 34118799
TIN 2020358109
DIČ SK2020358109
Datum vytvoření 28 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMOTOR
Hlavná 52
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 89 591 €
Zisk -5 660 €
Kontaktní informace
Email promotor@stonline.sk
Telefon(y) 0265935800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,197
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,197
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,722
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,107
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,726
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 45,304
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,054
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,426
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 891
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,351
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,660
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,358
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 19,650
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,708
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,348
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 875
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,020
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 89,591
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 88,879
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 712
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 91,671
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 64,103
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,323
C. Služby (účtová skupina 51) 10,944
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,691
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,220
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,080
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,221
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,620
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 1,196
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,424
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,620
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,700
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,660
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34118799 TIN: 2020358109 DIČ: SK2020358109
 • Sídlo: PROMOTOR, Hlavná 52, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 28 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Bruder Nová 369/8 Stupava 24.10.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Bruder 6 640 € (100%) Nová 369/8 Stupava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2013Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Peter Bruder Nová 369/8 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bruder Nová 369/8 Stupava Vznik funkcie: 24.10.2012
   04.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   PROMOTOR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 52 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava