Vytvořte fakturu

Eurocreative - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2015
Basic information
Obchodní název Eurocreative
Stav Zničeno
IČO 34119043
TIN 2020364115
DIČ SK2020364115
Datum vytvoření 04 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eurocreative
Lamačská cesta 3
84104
Bratislava
Financial information
Zisk -2 733 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243640511, 0255645237
Mobile(y) 0905666702
Fax(y) 0255645238
Date of updating data: 23.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,900
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,900
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,900
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 4,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,988
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,532
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 23,274
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,417
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -26,065
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,733
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,456
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 587
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,429
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,469
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 440
Date of updating data: 23.12.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,667
C. Služby (účtová skupina 51) 1,634
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,667
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,634
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 109
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 109
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -106
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,773
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,733
Date of updating data: 23.12.2015
Date of updating data: 23.12.2015
 • IČO :34119043 TIN: 2020364115 DIČ: SK2020364115
 • Sídlo: Eurocreative, Lamačská cesta 3, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Duben 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2015Zrušené obchodné meno:
   Eurocreative, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   21.03.2013Nové obchodné meno:
   Eurocreative, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   04.04.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným