Vytvořte fakturu

DREVOLESY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název DREVOLESY
IČO 34119094
TIN 2020650852
DIČ SK2020650852
Datum vytvoření 04 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVOLESY
Radlinského 1074/17
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 63 003 €
Zisk -44 923 €
Kontaktní informace
Email profiteam.andrea@gmail.com
Telefon(y) 00347726112, 0347726112
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 103,271
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 103,271
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,271
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,168
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 37,891
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 549
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,728
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 143,439
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -67,626
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 498
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -39,201
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,923
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,065
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 196,234
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,208
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,327
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 165,699
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,531
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,300
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 63,003
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 43,686
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,317
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 103,860
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,806
C. Služby (účtová skupina 51) 39,841
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,905
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 26,080
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,613
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,615
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -40,857
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,961
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,106
M. Úrokové náklady (562) 3,027
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 79
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,106
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -43,963
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,923
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016