Vytvořte fakturu

AWECO Appliances Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název AWECO Appliances Slovakia
IČO 34119591
TIN 2020379834
DIČ SK2020379834
Datum vytvoření 01 Leden 1970
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo AWECO Appliances Slovakia
Sládkovičova 332/3
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 1 441 561 €
Zisk 344 182 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252966955
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,001,530
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,020,673
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,021,120
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,021,120
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,999,553
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,372
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,099,420
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 847,761
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 964,015
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 914,226
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 617,138
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 617,138
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 293,050
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,038
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,789
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 130
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,659
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,842
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 14,279
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,563
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,001,530
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,117,890
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 332
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 332
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,937,544
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,468
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,468
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,419,416
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 49,456
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,468,872
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 344,182
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,689,760
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 708,300
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 708,300
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 708,300
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,972,244
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,422,992
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,992
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,541,205
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,444
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,383
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,379
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 841
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,216
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,216
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,429,660
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,072,180
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 357,480
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,441,636
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,441,561
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,428,065
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,496
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,093,351
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 113,521
D. Služby (účtová skupina 51) 233,993
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,204
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,987
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,175
4. Sociální náklady (527, 528) 42
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,620
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 693,912
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 696,220
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -2,308
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,101
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 348,210
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,080,551
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 74
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 74
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,214
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatní náklady (562A) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,210
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,140
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 347,070
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,888
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 344,182
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :34119591 TIN: 2020379834 DIČ: SK2020379834
 • Sídlo: AWECO Appliances Slovakia, Sládkovičova 332/3, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1970
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 0 € (0%) Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
  Bleckmann GmbH & Co. KG 0 € (0%) Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.04.2015Nové sidlo:
   Sládkovičova 332/3 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   komanditista Bleckmann GmbH & Co. KG Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
   komplementár Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 22.04.2014
   22.03.2005Nové obchodné meno:
   AWECO Appliances Slovakia k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   výroba iného kovového tovaru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár