Vytvořte fakturu

OCKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OCKON
IČO 34119817
TIN 2020358065
DIČ SK2020358065
Datum vytvoření 18 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OCKON
Stupavská 9
90065
Záhorská Ves
Financial information
Prodej a příjem 124 186 €
Zisk -24 369 €
Kapitál 58 447 €
Vlastní kapitál 41 033 €
Kontaktní informace
Email zy@euroweb.sk
webové stránky http://www.ockon.sk
Telefon(y) +421347780407, +421347780472, +421347780473
Fax(y) 0347780407
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 39,255
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 39,255
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,999
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,418
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 281
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 58,254
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,628
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 105,308
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 849
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -57,118
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,369
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,626
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,626
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,421
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 879
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 897
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,429
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 124,186
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 123,686
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 146,315
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,148
C. Služby (účtová skupina 51) 36,611
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,553
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,066
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,880
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -22,129
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,927
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,281
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 129
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,152
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,280
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,409
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,369
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34119817 TIN: 2020358065 DIČ: SK2020358065
 • Sídlo: OCKON, Stupavská 9, 90065, Záhorská Ves
 • Datum vytvoření: 18 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Záthurecký Marcheggská 1495/60 Stupava 900 31 18.04.1995
  Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky 18.04.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Záthurecký 3 386 € (34%) Marcheggská 1495/60 Stupava 900 31
  Ondrej Halahija 3 286 € (33%) Hollého 46 Malacky
  Aurélia Mazurová 996 € (10%) Hlavná 320 Záhorská Ves 900 65
  Alena Dvoranová 2 290 € (23%) Vysoká pri Morave 900 66
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Záthurecký Marcheggská 1495/60 Stupava 900 31
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky 901 01
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves 900 65
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Záthurecký Marcheggská 1495/60 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.04.1995
   19.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava Vznik funkcie: 18.04.1995
   25.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky Vznik funkcie: 18.04.1995
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava Vznik funkcie: 18.04.1995
   24.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   23.12.2005Nové sidlo:
   Stupavská 9 Záhorská Ves 900 65
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Hlavná 320 Záhorská Ves 900 65
   17.04.1996Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - úprava kovového odpadu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave
   16.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   18.04.1995Nové obchodné meno:
   OCKON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 320 Záhorská Ves 900 65
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za ú- čelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie prác a výkonov v staveb- níctve
   zámočnícke práce
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výstavba a montáž stavebných oceľových konštrukcií
   prípravné práce pre stavbu
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   vedľajšia a pomocná činnosť v doprave -
   sprostredkovanie dopravy
   realitná agentúra
   prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava