Vytvořte fakturu

EKOSTAR/usa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOSTAR/usa
IČO 34120769
TIN 2020364907
Datum vytvoření 10 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOSTAR/usa
Malinovská 8
90044
Tomášov
Financial information
Kapitál 8 703 €
Vlastní kapitál -16 216 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245958308
Fax(y) 0245958308
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,812
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,812
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,812
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,891
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,699
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,703
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,216
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,187
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,919
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,294
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,625
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,625
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 0
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4381570.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34120769 TIN: 2020364907
 • Sídlo: EKOSTAR/usa, Malinovská 8, 90044, Tomášov
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov 10.05.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Lépes 2 224 € (33.3%) Malinovská 8 Tomášov
  Jozef Szalay 2 224 € (33.3%) Tomášov
  Siegmund Environmental Services, Inc. 2 224 € (33.3%) Rhode Island 029 05 U.S.A.
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov
   Jozef Szalay Dolná 6 Tomášov
   Siegmund Environmental Services, Inc. 49 Pavilon Avenue Rhode Island 029 05 U.S.A.
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Siegmund Environmental Services, Inc. 49 Pavilon Avenue Rhode Island 029 05 U.S.A.
   Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov
   Jozef Szalay Dolná 6 Tomášov
   10.05.1995Nové obchodné meno:
   EKOSTAR/usa, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Malinovská 8 Tomášov 900 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   odborná poradenská činnosť
   montáž technologických zariadení na čistenie odpadových vôd
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Siegmund Environmental Services, Inc. 49 Pavilon Avenue Rhode Island 029 05 U.S.A.
   Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov
   Jozef Szalay Dolná 6 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov