Vytvořte fakturu

VOPS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název VOPS
IČO 34121331
TIN 2020361200
DIČ SK2020361200
Datum vytvoření 18 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOPS
Šúrska 136/A
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 360 747 €
Zisk 7 151 €
Kapitál 168 791 €
Vlastní kapitál -45 319 €
Kontaktní informace
Email vops@nextra.sk
webové stránky http://www.vops.sk
Telefon(y) +421336406950, +421336406951, +421336406952
Mobile(y) +421903295605, +421903295601, +421903295604, +421903295603, +421903295602
Fax(y) 0336406950, 0336406951
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,178
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,178
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,178
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,625
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 6,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 57,278
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,534
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,634
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 104,803
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,853
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,938
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,151
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 98,950
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,300
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 4,017
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 88,872
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,163
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,732
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,248
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,729
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,761
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 360,747
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,361
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 357,473
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,520
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 2,291
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 352,004
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,286
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 108,247
C. Služby (účtová skupina 51) 128,615
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 88,620
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,277
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,803
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 9,654
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,502
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,743
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 120,457
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 633
M. Úrokové náklady (562) 186
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 431
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -632
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,111
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,151
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016