Vytvořte fakturu

EKOB SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.12.2015
Basic information
Obchodní název EKOB SLOVAKIA
Stav V likvidaci
IČO 34121749
TIN 2020358131
Datum vytvoření 22 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOB SLOVAKIA
Zohorská 51/127
90055
Lozorno
Financial information
Kapitál 289 €
Vlastní kapitál -43 542 €
Date of updating data: 10.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 160
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 160
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,542
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,469
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,469
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 415
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -51,426
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,702
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 236
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 43,466
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 35
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,431
Date of updating data: 10.12.2015
Date of updating data: 10.12.2015