Vytvořte fakturu

DREVOTRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DREVOTRADE
IČO 34122664
TIN 2020377557
DIČ SK2020377557
Datum vytvoření 12 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVOTRADE
Sološnica 593
90637
Sološnica
Financial information
Prodej a příjem 544 545 €
Zisk 3 548 €
Kapitál 73 087 €
Vlastní kapitál 39 622 €
Kontaktní informace
Email drevotrade@centrum.sk
Telefon(y) 0346584307, 0905320755, 0905451850
Mobile(y) 0905320755, 0905451850
Fax(y) 0346584307
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 -887
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 -887
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -887
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,312
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 53,316
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 108,425
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,170
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,712
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,712
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,088
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 30,822
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,548
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,255
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,255
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,818
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 321
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 605
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,511
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 544,545
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 544,545
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 537,169
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 485,951
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,800
C. Služby (účtová skupina 51) 20,008
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,096
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 888
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,250
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,176
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,376
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,786
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) -8
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) -10
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 940
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 940
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -948
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,428
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,548
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015