Vytvořte fakturu

PROGEOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.03.2016
Basic information
Obchodní název PROGEOS
Stav V likvidaci
IČO 34123474
TIN 2020650940
Datum vytvoření 23 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROGEOS
Gozovská 67/16
90055
Lozorno
Financial information
Prodej a příjem 90 €
Zisk -890 €
Kapitál 6 235 €
Vlastní kapitál 6 145 €
Date of updating data: 09.03.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,735
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,319
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,416
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,735
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,255
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -825
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -890
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 90
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 500
C. Služby (účtová skupina 51) 500
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -410
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -500
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -410
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -890
Date of updating data: 09.03.2016
Files
4156714.tif
Date of updating data: 09.03.2016