Vytvořte fakturu

KPH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KPH
IČO 34123580
TIN 2020650951
DIČ SK2020650951
Datum vytvoření 23 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KPH
Sama Chalupku 11
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 4 101 €
Zisk -5 544 €
Kapitál 374 €
Vlastní kapitál -13 905 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0934390934390, 0934934390
Mobile(y) 0934934390
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,274
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,051
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,274
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,448
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 498
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,207
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,544
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,722
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,722
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,312
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,410
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,101
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 98
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,003
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,612
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 85
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,072
C. Služby (účtová skupina 51) 5,079
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,511
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,135
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 73
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 73
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -73
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,584
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015