Vytvořte fakturu

MAJER - Miloslavov - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Obchodní název MAJER - Miloslavov
IČO 34124471
TIN 2020364192
DIČ SK2020364192
Datum vytvoření 11 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAJER - Miloslavov
Miloslavov 242
90042
Miloslavov
Financial information
Prodej a příjem 6 006 €
Zisk -1 240 €
Kapitál 41 979 €
Vlastní kapitál -36 386 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903242510, 0245926557
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,238
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,238
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,406
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,695
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,644
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,250
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 15,604
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 15,604
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,358
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -53,972
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,240
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,894
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78,684
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,077
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 138
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 908
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 31
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 133
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,006
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,006
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,174
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 690
C. Služby (účtová skupina 51) 4,401
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 228
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 855
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -168
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 915
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 112
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 112
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -112
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -280
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,240
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016