Vytvořte fakturu

MIDA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIDA SLOVAKIA
IČO 34124497
TIN 2020650973
DIČ SK2020650973
Datum vytvoření 12 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIDA SLOVAKIA
Malé námestie 2873/18
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 12 500 €
Zisk -2 793 €
Kapitál 6 970 €
Vlastní kapitál 6 970 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,498
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 12,500
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,498
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,177
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,793
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,321
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,321
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,782
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 539
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,500
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 14,805
C. Služby (účtová skupina 51) 9,899
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,840
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,305
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,601
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,313
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,793
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34124497 TIN: 2020650973 DIČ: SK2020650973
 • Sídlo: MIDA SLOVAKIA, Malé námestie 2873/18, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 12 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Daniel Veľkomoravská 269/180 Lužice 696 18 Česká republika 14.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Daniel 6 640 € (100%) Veľkomoravská 269/180 Lužice 696 18 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.10.2014Nové obchodné meno:
   MIDA SLOVAKIA, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Malé námestie 2873/18 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce prirealizácii exteriérov a interiérov
   Noví spoločníci:
   Milan Daniel Veľkomoravská 269/180 Lužice 696 18 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Daniel Veľkomoravská 269/180 Lužice 696 18 Česká republika Vznik funkcie: 14.10.2014
   30.10.2014Zrušené obchodné meno:
   RHR - RYBOLOV - HAUSBÓTY - REKREÁCIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 13/2386 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   odťahová služba
   prevádzka malých plavidiel
   prevádzka športových zariadení
   predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktaolov, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   prenájom vodných dopravných prostriedkov
   maloobchod s kozmetickými výrobkami
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Hiklová Radlinského 13/2386 Malacky 901 01
   Rostislav Hikl Radlinského 13/2386 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Hiklová Radlinského 13/2386 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.08.2004
   Rostislav Hikl Radlinského 13/2386 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.08.2004
   14.09.2004Nové obchodné meno:
   RHR - RYBOLOV - HAUSBÓTY - REKREÁCIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 13/2386 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   organizovanie kultúrnych a športových podujatí
   upratovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   prevádzka malých plavidiel
   prevádzka športových zariadení
   prenájom vodných dopravných prostriedkov
   Noví spoločníci:
   Viera Hiklová Radlinského 13/2386 Malacky 901 01
   Rostislav Hikl Radlinského 13/2386 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Hiklová Radlinského 13/2386 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.08.2004
   Rostislav Hikl Radlinského 13/2386 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.08.2004
   13.09.2004Zrušené obchodné meno:
   V & J, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kukučínova 251 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná, / vrátane prevozu vozidiel na ložnom priestore/
   neverejná cestná preprava osôb
   autoopravárenské a autoklampiarske práce
   masérske služby vykonávané pomocou termomasážnych prístrojov
   kaderníctvo
   manikúra a pedikúra
   kozmetické služby
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Jozefek Kukučínova 251 Malacky
   Jaroslava Jozefková Kukučínova 251 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Jozefek Kukučínova 251 Malacky
   Jaroslava Jozefková Kukučínova 251 Malacky
   08.09.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktaolov, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   cestná motorová doprava - nákladná, / vrátane prevozu vozidiel na ložnom priestore/
   neverejná cestná preprava osôb
   Noví spoločníci:
   Vladimír Jozefek Kukučínova 251 Malacky
   Jaroslava Jozefková Kukučínova 251 Malacky
   07.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Jozefek Kukučínova 251 Malacky
   Jaroslava Jozefková Kukučínova 251 Malacky
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   V & J, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 251 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   odťahová služba
   autoopravárenské a autoklampiarske práce
   maloobchod s kozmetickými výrobkami
   masérske služby vykonávané pomocou termomasážnych prístrojov
   kaderníctvo
   manikúra a pedikúra
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Vladimír Jozefek Kukučínova 251 Malacky
   Jaroslava Jozefková Kukučínova 251 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Jozefek Kukučínova 251 Malacky
   Jaroslava Jozefková Kukučínova 251 Malacky