Vytvořte fakturu

BENIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BENIX
IČO 34124527
TIN 2020358153
DIČ SK2020358153
Datum vytvoření 12 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BENIX
Michalská 19
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 428 091 €
Zisk 4 776 €
Kapitál 3 022 757 €
Vlastní kapitál 47 133 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254430770, 0232338333
Fax(y) 0254430770
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,107,754
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,440
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 68,440
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,519
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,921
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,036,896
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,981,117
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,981,117
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,265
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,265
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,265
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,514
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 446
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48,068
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,418
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,418
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,107,754
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 51,909
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 996
2. Ostatní fondy (427, 42X) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38,833
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,833
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,776
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,055,845
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28,069
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 25,468
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,601
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,026,782
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,616
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,616
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,998,683
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,858
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,034
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,399
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,192
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 994
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 994
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 432,030
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 428,091
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 425,964
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,127
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 416,852
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 200,868
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,271
D. Služby (účtová skupina 51) 106,130
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,789
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 54,360
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,108
4. Sociální náklady (527, 528) 321
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 374
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,700
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,720
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,239
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,695
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,939
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 3,932
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,815
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,076
2. Ostatní náklady (562A) 1,076
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,835
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,904
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,876
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,363
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,587
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,587
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34124527 TIN: 2020358153 DIČ: SK2020358153
 • Sídlo: BENIX, Michalská 19, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 14.10.2000
  Aferdita Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 13.09.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Jakupi 3 320 € (50%) Tomášikova 50B Bratislava 831 04
  Aferdita Jakupi 3 320 € (50%) Tomášikova 50B Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Aferdita Jakupi pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 13.09.2012
   08.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Jakupi pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 14.10.2000
   07.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika prechodný pobyt na území SR : Fádruszova 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.08.2003
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   15.03.2004Nové predmety činnosti:
   zlatníctvo a klenotníctvo
   výkup zlata a zlatých šperkov
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika prechodný pobyt na území SR : Fádruszova 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.08.2003
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   14.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   26.02.2003Noví spoločníci:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   25.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   15.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   14.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   19.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   18.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Arben Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   30.11.2001Noví spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   29.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zef Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   04.09.2001Noví spoločníci:
   Aferdita Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Gjergj Pasulji Stancijeta 014 Bužinija Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   03.12.1998Nové sidlo:
   Michalská 19 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Gjergj Pasulji Stancijeta 014 Bužinija Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   02.12.1998Zrušené sidlo:
   Dukelských hrdinov 2 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   26.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Arben Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   Zef Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   25.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Mešťanová Rajská 2350/4 Bratislava
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   BENIX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dukelských hrdinov 2 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   predaj zlatých šperkov a výrobkov zo zlata
   Noví spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Mešťanová Rajská 2350/4 Bratislava