Vytvořte fakturu

Satina - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Satina
IČO 34124616
TIN 2020361277
DIČ SK2020361277
Datum vytvoření 12 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Satina
Bratislavská 79
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 977 943 €
Zisk 32 009 €
Kapitál 520 778 €
Vlastní kapitál 331 520 €
Kontaktní informace
Email obchod@satina.sk
webové stránky http://www.satina.sk
Telefon(y) +421336400570
Mobile(y) +421903437139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 576,493
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 113,790
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 113,790
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,224
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,566
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 462,049
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 108,245
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 108,245
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 66,995
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,995
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,995
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 286,809
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,210
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 283,599
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 654
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 654
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 576,493
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,090
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 766
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 766
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 317,676
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 333,234
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,558
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,009
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,282
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 909
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 909
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 197,373
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,119
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,119
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 148,615
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,666
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,392
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,966
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,615
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 21,121
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 21,121
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 975,571
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 977,943
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 718,615
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 256,956
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,372
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 935,484
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 630,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,626
D. Služby (účtová skupina 51) 124,959
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,815
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,317
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,064
4. Sociální náklady (527, 528) 3,434
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24,443
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,174
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,174
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,080
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,459
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,599
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 936
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 936
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 936
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,303
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,299
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,367
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,092
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,083
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,083
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34124616 TIN: 2020361277 DIČ: SK2020361277
 • Sídlo: Satina, Bratislavská 79, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 12 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Satina Mýtna 48 Pezinok 10.06.1997
  Tatiana Šimonová Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01 08.04.2005
  Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 08.04.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tatiana Šimonová 2 224 € (33.5%) Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01
  Adriana Satinová 2 224 € (33.5%) Holubyho 15 Pezinok 902 01
  Věra Satinová 2 191 € (33%) Mýtna 48 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2005Noví spoločníci:
   Věra Satinová Mýtna 48 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tatiana Šimonová Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01 Vznik funkcie: 08.04.2005
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.04.2005
   14.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.11.2002Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 01.10.2002
   Tatiana Šimonová, rod. Satinová Béla Bertóka 1106/16 Senec Skončenie funkcie: 01.10.2002
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 01.10.2002
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   23.08.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   16.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   15.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   10.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Satina Mýtna 48 Pezinok
   Tatiana Šimonová, rod. Satinová Béla Bertóka 1106/16 Senec Skončenie funkcie: 01.10.2002
   09.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Satinová Holubyho 15 Pezinok
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   Satina s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   oprava, servis a predaj motorových vozidiel
   zámočnícka výroba
   klampiarska výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Satinová Holubyho 15 Pezinok