Vytvořte fakturu

PRINTING INTERNATIONAL ECE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRINTING INTERNATIONAL ECE
IČO 34124772
TIN 2020358164
DIČ SK2020358164
Datum vytvoření 20 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRINTING INTERNATIONAL ECE
Hlavná 162/41
90065
Záhorská Ves
Financial information
Prodej a příjem 929 309 €
Zisk 29 834 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347749423, 0265967553, 0265458122, 0265458126, 0265458125, 0265967125
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 587,171
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 86,313
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,746
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,746
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 83,567
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,916
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,418
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 58,233
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 496,071
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 128,041
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,041
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,900
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6,900
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,900
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 209,973
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 173,363
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173,363
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 463
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,033
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,114
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 151,157
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,589
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 149,568
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,787
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,787
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 587,171
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 291,622
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 30,066
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 225,083
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 227,340
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,257
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,834
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 292,138
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,187
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 32,757
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,430
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 255,409
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 196,833
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,833
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,461
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,273
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,657
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,185
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,542
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,542
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,411
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,411
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 916,995
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 929,309
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 837,333
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 79,662
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,814
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 884,987
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 457,933
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,347
D. Služby (účtová skupina 51) 132,109
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 237,695
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 172,193
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,909
4. Sociální náklady (527, 528) 9,593
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,216
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,418
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,418
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,269
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,322
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,606
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,711
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,863
2. Ostatní náklady (562A) 1,863
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 130
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 718
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,700
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,622
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,788
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,788
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34124772 TIN: 2020358164 DIČ: SK2020358164
 • Sídlo: PRINTING INTERNATIONAL ECE, Hlavná 162/41, 90065, Záhorská Ves
 • Datum vytvoření: 20 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Slovák Hlavná 621/17 Záhorská Ves 900 65 20.02.2008
  Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko 01.10.2007
  Laurent Devolder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko 01.10.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Slovák 1 328 € (20%) Hlavná 621/17 Záhorská Ves 900 65
  Maria Vanderbeken 2 656 € (40%) Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
  Laurent De Volder 2 656 € (40%) Maria - Aalter 9880 Belgicko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2011Nové sidlo:
   Hlavná 162/41 Záhorská Ves 900 65
   31.01.2011Zrušené sidlo:
   Hlavná 621/41 Záhorská Ves 900 65
   29.07.2010Nové sidlo:
   Hlavná 621/41 Záhorská Ves 900 65
   28.07.2010Zrušené sidlo:
   Hlavná 182/88 Vysoká pri Morave 900 66
   20.02.2008Noví spoločníci:
   Jaroslav Slovák Hlavná 621/17 Záhorská Ves 900 65
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Slovák Hlavná 621/17 Záhorská Ves 900 65
   Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko Vznik funkcie: 01.10.2007
   Laurent Devolder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko Vznik funkcie: 01.10.2007
   19.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Slovák Jána Stanislava 3089/23 Bratislava
   26.10.1999Nové predmety činnosti:
   výskum trhu v oblasti predaja tlačiarenských strojov a zariadení
   poradenská činnosť v oblasti predaja tlačiarenských strojov a zariadení
   návrhy tlačiarenských strojov a zariadení
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   reklamná činnosť vrátane výroby reklamných predmetov
   Noví spoločníci:
   Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   Laurent De Volder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   25.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Laurent De Volder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   16.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Slovák Jána Stanislava 3089/23 Bratislava
   15.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce
   20.07.1995Nové obchodné meno:
   PRINTING INTERNATIONAL ECE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 182/88 Vysoká pri Morave 900 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, montáž a servis náhradných dielov pre elektrické stroje a prístroje
   Noví spoločníci:
   Laurent De Volder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce