Vytvořte fakturu

Stamina - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stamina
IČO 34125621
TIN 2020651028
Datum vytvoření 03 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stamina
Teslova 36
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 785 €
Zisk -56 247 €
Kapitál 367 475 €
Vlastní kapitál 81 564 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.rehabilitacieteslova.sk
Telefon(y) +421244372489
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 276,651
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 276,651
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,151
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35,460
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,528
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,132
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 318,802
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,316
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 385,049
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 385,049
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -303,486
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -56,247
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 293,486
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 268,419
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,441
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -188
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,560
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 972
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,097
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 94,785
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 93,140
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 1,645
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 150,458
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,634
C. Služby (účtová skupina 51) 3,259
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 81,029
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,451
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,511
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,574
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -55,673
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 72,892
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 94
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -94
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -55,767
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -56,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015