Vytvořte fakturu

ZOO AGRO 5 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZOO AGRO 5
IČO 34125752
TIN 2020684215
DIČ SK2020684215
Datum vytvoření 09 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZOO AGRO 5
Nám. 1.
90301
Mája
Financial information
Prodej a příjem 3 031 €
Zisk -19 464 €
Kapitál 264 598 €
Vlastní kapitál -63 832 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903318902
Mobile(y) 0903318902
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 245,186
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 239,621
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 239,621
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 239,621
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,424
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,749
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,749
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,749
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,675
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 644
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,031
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 141
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 141
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 245,186
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,296
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 553
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 553
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -71,024
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,367
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -97,391
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,464
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 328,235
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 328,235
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 317,669
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 317,669
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,046
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,020
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 247
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 247
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,031
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,031
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,290
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 741
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,287
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,985
D. Služby (účtová skupina 51) 494
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,483
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,483
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,256
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -189
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 248
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,504
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34125752 TIN: 2020684215 DIČ: SK2020684215
 • Sídlo: ZOO AGRO 5, Nám. 1., 90301, Mája
 • Datum vytvoření: 09 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Veronika Pribylková Nám 1. Mája 28 Senec 903 01 22.10.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Ďurana 1 328 € (20%) Senec
  Zdenek Černay 1 328 € (20%) Senec 903 01
  Fridrich Pisara 1 328 € (20%) Trenčín
  Andrea Babinská 1 328 € (20%) Bratislava
  Ružena Nemšovská 1 328 € (20%) Koncová 29 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Pribylková Nám 1. Mája 28 Senec 903 01 Vznik funkcie: 22.10.2010
   05.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   26.04.2007Noví spoločníci:
   Zdenek Černay Slnečná 4 Senec 903 01
   25.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   19.02.2003Noví spoločníci:
   Andrea Babinská Gallayova 3 Bratislava
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava
   18.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Babinský Gallayova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Jozef Nemšovský Koncova 29 Bratislava 831 07
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Miroslav Babinský Gallayova 3 Bratislava 841 02
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Ing. Jozef Nemšovský Koncova 29 Bratislava 831 07
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Cernay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   20.09.1996Nové sidlo:
   Nám. 1. Mája 28 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   Zdenek Cernay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   19.09.1996Zrušené sidlo:
   Hlavná 119 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fidrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   09.08.1995Nové obchodné meno:
   ZOO AGRO 5, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 119 Bernolákovo 900 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fidrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo